İmplant Destekli Köprüler

İmplant Destekli Köprüler

İmplant tedavisi arasında en rahat olarak yapılan köprü tedavilerden biri implant destekli köprülerdir.  İmplant destekli köprü birden fazla diş kaybı olan durumda uygulanır.  Birden fazla oluşan diş eksikliğinde implant destekli köprüler diğer komşu dişlerden destek alınarak yapılır. Birden daha fazla olan diş kayıplarında protez ile de tedavi gerçekleştirilir,  ancak bazı hastalar protez kullanmayı tercih etmez.  Özellikle hareketli protez çok fazla tercih edilen protezler değildir.  Hareketli protezler daha çok dişin tamamının kaybı olması durumunda tercih edilen ve yapılmak durumunda kalan protez implant uygulamasıdır.  İmplant tedavisi çene kemiğine diş kökü görevi gören vidalar yerleştirilerek gerçekleşir.  Böylelikle üst diş ile diş kökü arasında bir bağlantı oluşur.  Ardından metaller yerleştirilir.  Diş biçimi verilen aparatlar implantın üzerine oturtulur ve daha sonra ise en son diş takılarak tedavi gerçekleştirilir.  Bu durum ağızda birden çok diş eksikliği olması durumunda uygulanan en güvenilir uzun ömürlü tedavilerden biridir.

İmplant Destekli Köprüler Neden Avantajlıdır?

İmplant Destekli Köprüler Ne Kadar Sürede Yapılır?

İmplant tedavisi önceki yıllara göre daha kısa sürede gerçekleştirilen tedavilerden biridir. İmplant tedavisinde implant destekli köprüler, hareketli protezler veya tek diş eksikliğinde kullanılan yapılan implant tedavisinde tedavinin uzun sürmesinin sebeplerinden biri iyileşme sürecinin değişikliğidir.  İmplant vidaları çene kemiğine yerleştirildikten sonra orada hem implant vidasının doku ile uyumu sağlanır hem de iyileşmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi beklenir.  Ancak bu iyileşme süreci bazı kişilerde değişiklik gösterir.  Kimi hastada çok daha kısa sürede iyileşme gerçekleşirken bazı hastalarda ise bu biraz daha uzun sürer. İmplant destekli köprülerde tedavi üç aşamada gerçekleştirilir.  Bu aşamalardan ilki genel anlamda diş hekiminin muayene etmesidir.  Daha sonra nereye implant uygulaması yapılacaksa o yerlerin tespit edilmesi ve ölçünün alınması,  en son aşama ise implant yerlerinin iyileşme sürecidir.   İyileşme süreci bittikten sonra üzerine dişlerin yerleştirme işlemi yapılarak tedavi tamamlanır.

İmplant Destekli Köprüler Neden Avantajlıdır?

İmplant tedavisi genel anlamda hastaya avantaj sağlayan bir tedavidir.  Ancak implant destekli köprülerin farklı bir avantajı daha bulunmaktadır.  Öncelikle ağızdaki diğer sağlıklı dişlere hiçbir koşulda zarar verilmez.  İmplant köprü yapılırken diğer dişler asla zarar görmez.  Bir diğer avantaj ise sabit diş olsun veya köprü olsun kişinin kendi dişi gibi doğal görünmesidir.  Çene köküne yerleştirilen implant vidaları gerçek doğal diş kökü görevi görür.  Bu iyileşme sürecinin ardından ise gerçek diş gibi yapılan yapay dişler takılır.  Normal koşullarda köprülerden çok daha avantajlı ve uzun ömürlü bir tedavidir.  implant ile yapılan gerek sabit diş tedavisi gerekse köprü dişlerdeki tedavide son derece doğal bir görüntü sağlanır.  Ayrıca diğer tedavilerde olduğu gibi implant destekli köprülerde de tedavi uzun ömürlü ve sağlıklı bir tedavidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.